Ground
for business people.
Manage the unexpected.

Project-barometer: doen-of-niet-doen.

mayday-pub: ROI-norm

Investeren, continueren, oogsten of terugtrekken?

Als je dit weet, kun je alles aan.

ITEM
VOOR HET
GROEIPLATFORM

mayday-mayday-pub succes 2 op 3 bedrijven met website laten maken
c1 1 1

Nieuwe plannen. Passie om die te realiseren. Maar ook kopzorgen, want plannen kosten geld en tijd. Je bent verscheurd tussen doen-en-niet-doen.

Dit analysetool, een onderdeel van het groeiplatform helpt om rationeel de juiste beslissing te nemen. 

Dit analysetool is geschikt voor iedere onderneming, klein of groot, elk zakelijk project, werkgebied regionaal, nationaal of internationaal.

De focus op trends, breeddenkend, vernuft en invoelingsvermogen voor klant-doelgroep-markt is niet genoeg om de juiste beslissing te nemen. Cruciale beslissingen kunnen een elan zijn voor een nieuwe toekomst maar ook desastreus vooral bij kleinere ondernemingen. De marges tussen doen-en-niet-doen zijn vaak smal, hoewel de argumenten voor iets, die meestal positief en agressief zijn, bijna altijd de overhand behalen op de argumenten tegen, die negatief en defensief zijn.

Ongetwijfeld sluipen emoties het beslissingsproces binnen. Dit is het begin van de moeilijkheden. Vooral bij passie, passie is onafscheidelijk verbonden met grote successen, en moet zeker niet geëlimineerd worden, maar het moet wel in de hand gehouden worden.

 

Deze emoties kunnen van hun schadelijk effect ontdaan worden met dit analytisch proces in 4 tabellen.

Laten we beginnen (tabel 1).

Het marktpotentieel kan je makkelijk inschatten (eenheden kan je aanpassen bv. klanten, product…), evenals de reële compabiliteit enz. bepaal telkens het cijfer van uw keuze 0-1-2-3-4, totaal heb je dan 10 cijfers of quota’s als je tabel 1 hebt afgewerkt (bv. marktpotentieel krijgt een cijfer 4, de volgende parameters cijfer 2 enz. / dit voor externe factoren, later voor interne factoren – in totaal heb je 12 parameters en een 50-tal sub-parameters.

facts11ab

1

Tabel 1

WAARDERINGS-
CIJFERS VOOR DE STRATEGISCHE
WAARDE VAN COMMERCIELE PROJECTEN

Naar tabel 2.

Het marktpotentieel. Als je de waarden van deze verschillende factoren afweegt (bijvoorbeeld zoals in marktomvang – het belangrijkst, gevolgd door de 8 andere factoren), bepaal cijfer van uw keuze onder CIJFER kolom 0-1-2-3-4, vermenigvuldig ze dan telkens met het GEWICHT en vul in op de respectievelijke rij onder SCORE (in tabel 2), zo kan je een externe strategie-index uitwerken.

p-model1

EXTERNE STRATEGIE INDEX

Tabel 2

2

F10 4a

Nu de interne index (tabel 3).

Dezelfde procedure met 10 andere parameters kan op de interne factoren worden toegepast, het resultaat is dan een interne strategie-index (tabel 3).

3

Tabel 3

INTERNE STRATEGIE INDEX

priority norm1
geso ZWbig

Het verdict is één van deze 4:
investeren, continueren,
oogsten of terugtrekken.

De finale: tabel 4.

Prachtig om vooraf een duidelijk antwoord op nieuwe plannen te weten zonder er al investeringen gedaan zijn. Maar ook angstig en ontnuchterend wanneer er teveel passie en overmoed in het spel is.

We beginnen eraan: nu teken je een grafiek met de externe index op de ene as en interne index op de andere (men kan ook de twee scores optellen en delen, om het gemiddelde te weten). Het punt waar de twee elkaar snijden zal tussen de 100 en de 80 liggen, of tussen 80 en 60, of tussen 60 en 40, of tussen 0 en 40.

In dit specifieke geval leidden ze tot de volgende conclusies: zie tabel 4, bijvoorbeeld het gemiddelde van uw beide scores in tabel 2 en 3 is (62 en 73) = 67,5 en ligt tussen het eindcijfer 80-60 op tabel 4, dit wijst als strategie aan: “continueren” met omschrijving van de strategie.

4

america analysis business 926987a
F10 4abR

4

Tabel 4

EINDCIJFER
STRATEGIE
OMSCHRIJVING STRATEGIE

Kanttekening.

Twee bemerkingen, het lijkt allemaal erg mechanisch en enkele parameters ook best beoordelen met expertise.

Maar wanneer een analyse als bovenstaande een score van 0 tot 40 oplevert, moet men wel zeer koppig zijn als men zwaar blijft investeren, hetzij in een bestaand als in een nieuw project.

 

Wie een dergelijk systeem aanhoudt zal dus minder gauw het slachtoffer worden van een fout, dit beoordelingssysteem reduceert alles zoveel mogelijk tot de feiten, zodat rechtvaardigingen die niet op feiten berusten minder kans maken om het resultaat te bepalen. Natuurlijk kan men de uitgangscijfers naar zijn hand zetten, maar het zou niet erg lang duren voordat de veel te optimistische cijfers door de vreselijk pessimistische gebeurtenissen worden ingehaald.

worst case scenario van website laten maken naar groeiplatform

Project-Barometer
doen en niet doen.

WAARDERINGSCIJFERS VOOR DE STRATEGISCHE WAARDE VAN COMMERCIELE PROJECTEN.

De Project-Barometer is een onderdeel van het groeiplatform.

c1 1 1
mayday-mayday-pub logo

MANAGE ALL IN ONE PLACE

web-development 

webdesign 

marketing 

graphic design 

branding 

 


Zie INDEX: Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Copyright: zie Copyright-Disclaimer en Pexels.com CCO license | Logo: mayday-mayday-pub mix van Michael Elkan-Blogger en Pexels.comCCOlicense

Prijzen excl. BTW

Vragen?

ONLINE BESTELLEN 

STAP 1 : KLIK LET’S CREATE…▲

STAP 2 : KLIK PROJECT, KIES OP PAGINA, BESTEL

STAP 3 : VUL BRIEFING IN, VERZENDEN EN KLAAR

Nieuwe plannen en verscheurd tussen doen-en-niet-doen. Dit analysetool helpt om rationeel de juiste beslissing te nemen. 

Mayday-Mayday-Pub is werkzaam in: Antwerpen, Limburg,

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design Made by Mayday-Mayday-Pub